Податкове планування та податкова оптимізація

Податкове планування та податкова оптимізація

Це законодавчі заходи, які вживає бізнес для зменшення податкового навантаження: зборів, мита, обов’язкових платежів. Мети можна досягти за допомогою пільг, відрахувань, зниження ставок, права на повернення.

Оптимізацією та податковим плануванням важливо займатися з моменту заснування бізнесу, на кожному етапі роботи підприємства. При грамотному підході можна розробити таку організаційну структуру, яка відповідатиме одразу декільком вимогам: ефективність щодо отримання прибутку, мінімізація податкових платежів та прозоре управління.

Щоб зменшити оподаткування, необхідно проаналізувати поточний стан справ компанії, вивчити чинне законодавство та вибрати оптимальний і законний шлях зменшення фіскального навантаження. Найкраще доручити це завдання фахівцям, тому що ціна помилки може виявитися занадто високою для вашого бізнесу.

Що таке оптимізація та податкове планування?

Оптимізація та податкове планування – взаємопов’язані процеси. Щоб зменшити, тобто оптимізувати обов’язкові платежі, необхідно правильно спланувати робочі процеси та фінансову діяльність підприємства.

Оптимізаційне податкове планування – це дії платника податків, спрямовані на зменшення платежів, а також обґрунтування розміру зобов’язань з метою визначення та управління реальними доходами. Однією з цілей у цьому випадку є вибір оптимальної форми оподаткування та зменшення фіскального навантаження на бізнес. Важливо, щоб методи і способи досягнення цілей не виходили за рамки законодавства, інакше мова піде про ухилення від сплати податків.

Специфічний метод мінімізації платежів називається податковою схемою. Він містить опис економічних дій, які дозволяють застосувати пільговий режим і заощадити на податках. Платник податків вільний у виборі організаційно-правової форми господарської діяльності та системи оподаткування. Він також може на свій розсуд обирати постачальників, партнерів і погоджувати з ними умови співпраці.

Основні цілі фіскального менеджменту:

 • правове зменшення фіскального навантаження;
 • мінімізація податкових втрат по окремому податку або по сукупності податків;
 • збільшення обсягу оборотних коштів і, як наслідок, збільшення реальних можливостей для розвитку організації та підвищення ефективності роботи.

Загальноприйнятою методологією визначення фіскального навантаження є методика розрахунку, розроблена Мінфіном. Суму платежів він визначає як відношення всіх сплачених організацією податків до виручки. На практиці при зниженні фіскального навантаження часто замість суми сплачених податків використовується нарахована сума за розрахунковий період.

Однією з обставин, яка може свідчити про ухилення від сплати податків і, відповідно, ймовірність перевірки, податківці вважають низький показник навантаження порівняно з середньогалузевим. Для таких випадків навіть існує спеціальний термін: податковий розрив, тобто різниця між сумою податків, яку теоретично повинен сплатити платник податків, і сумою фактичних платежів.

Облікова політика

Добре продумана облікова політика добре впливає на оподаткування підприємства. Так, наприклад, на обсяг витрат, а отже і на розмір прибутку, впливають наступні елементи облікової політики:

 • методи нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;
 • методи оцінки сировини і матеріалів при списанні у виробництво, а також собівартості товарів при їх реалізації;
 • порядок оцінки залишків незавершеного виробництва, залишків готової продукції.

Одним із сприятливих для платників податків аспектів є законодавчий дозвіл створювати ряд резервів, відрахування до яких можуть бути включені до витрат компанії. Але важливо враховувати, що при формуванні облікової політики можна закріпити та обґрунтовано обґрунтувати вибір того чи іншого варіанту розрахунку бази оподаткування. Чому ми звертаємо увагу на цю можливість? Бо за допомогою грамотної аргументації ризики легко зменшити.

При виборі методів визначення доходів і витрат, їх визнання, оцінки та розподілу для цілей оподаткування слід пам’ятати, що деякі з них відрізняються від методів і методів бухгалтерського обліку. Тому з самого початку розділіть бухгалтерський і податковий облік.

Стратегія і тактика

Дії, спрямовані на зниження виплат, повинні охоплювати всі сфери та аспекти діяльності. Кваліфікований спеціаліст запропонує стратегічний і тактичний план оптимізації фіскального навантаження. Стратегія – це довгостроковий курс, вирішення масштабних завдань бізнесу з урахуванням податкових інтересів. Тактика впливає на повсякденні завдання та операції.

Стратегічний план включає:

 • огляд судової практики та законодавчої бази в окремій сфері, а також довгостроковий прогноз змін;
 • огляд судової практики та законодавчої бази в окремій сфері, а також довгостроковий прогноз змін;
 • прогнозування податкових обставин та форс-мажорних обставин, розробка плану дій для кожного з надзвичайних випадків;
 • графік виконання фінансових і комерційних зобов’язань підприємства;
 • оцінка ризиків та ймовірних причин відхилення від розрахункових показників;
 • детальне обґрунтування обраної схеми з урахуванням ризиків і наслідків;
 • прогноз ефективності п’ять інструментів оптимізації.

Але основною метою стратегії є вибір схеми оподаткування, яка найкраще відповідає специфіці підприємства та допомагає зменшити фіскальний тягар. Тактика спрямована на ефективне вирішення поточних завдань. Це моніторинг законодавчих актів, що стосуються податкової сфери та галузі, короткострокове прогнозування, графік виконання зобов’язань та зміни активів.

Тактика приділяє більше уваги кожній конкретній операції: досліджує умови, прогнозує наслідки та оцінює ризики. Щоб тактика залишалася ефективною, її переглядають не рідше одного разу на місяць. Неможливо самостійно розробити ефективний стратегічний і тактичний план; потрібна експертна підтримка.

Етапи зниження фіскального навантаження

Суть оптимізації полягає в зменшенні платежів і виборі найбільш ефективної, безпечної схеми оподаткування. Якщо на момент відкриття бізнесу ви не замислювалися про фіскальне навантаження, з великою часткою ймовірності першим кроком до оптимізації буде повна або часткова реорганізація підприємства. Тому що необхідно вибрати систему оподаткування, яка найбільше відповідає цілям і завданням бізнесу.

Експерти спочатку визначають загальний напрямок роботи, тобто складають стратегію. І тільки потім перебудовують тактику. Першими кроками до вибору стратегії є оцінка ризиків, аналіз фіскальних проблем, вибір основних інструментів планування та розробка схеми. Діяльність компанії планується з урахуванням нової схеми оподаткування (тому часто виникає необхідність реорганізації бізнесу).

Податкові ризики – це ймовірність збільшення платежів, можливість кримінального переслідування або контролю з боку органів влади. Іноді підприємці порушують закон ненавмисно, через нерозуміння тонкощів або через те, що не відстежують зміни. Тому при будь-яких змінах у фіскальних схемах і платежах важливо проконсультуватися з експертами для уточнення можливих ризиків. Важливо, щоб усі рішення приймалися в правовому полі.

Перш ніж запроваджувати нову схему, ви повинні порівняти потенційну економію та витрати, а також переконатися, що всі зміни обґрунтовані письмово. Кожна операція, яку проводить компанія, повинна бути задокументована. У разі перевірки контролюючими органами лише ретельна документація допоможе підтвердити, що всі операції були виправдані та проведені відповідно до букви Закону.

Ефективність оптимізації податкового планування

Найефективнішим інструментом зменшення фіскального навантаження є вже відомі нам податкові схеми. З їх допомогою можна значно скоротити загальну суму необхідних платежів. Але оцінити ефективність схеми лише з точки зору зменшення податкового навантаження неможливо. Юридичні ризики не менш важливі. Наприклад, додаткові збори та штрафи після верифікації можуть значно перевищувати суму заощаджень. Не кажучи вже про такий серйозний ризик, як кримінальна відповідальність.

Ефективність податкової схеми залежить не стільки від економії на сплаті податків і внесків, скільки від напрацьованої доказової бази для обґрунтування обраної схеми. Доказову базу ґрунтує таке поняття, як отримання податкових пільг. Під цим поняттям мається на увазі зменшення суми податкового зобов’язання за рахунок зменшення бази оподаткування, відрахування, пільги, застосування меншої ставки, а також отримання права на повернення або відшкодування з бюджету. Важливо враховувати, що контролюючі органи можуть поставити під сумнів будь-яку цивільно-правову операцію, яка впливає на оподаткування. Тому так важливо аргументоване обґрунтування обраної схеми. Займаючись податковим плануванням та податковою оптимізацією, необхідно враховувати не лише формальну відповідність законодавству, а й інші обставини, пов’язані з операціями та угодами, які можуть вплинути на правові ризики.

Обґрунтованість пільги може підтверджуватися доводами податкового органу, підтвердженими доказами наявності таких обставин:

 • неможливості здійснення платником податку зазначених операцій з урахуванням часу, місцезнаходження майна чи обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг;
 • відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної господарської діяльності через нестачу керівного чи технічного персоналу, основних засобів, виробничих фондів, складських приміщень, транспортних засобів;
 • облік для цілей оподаткування лише тих господарських операцій, які безпосередньо пов’язані з виникненням податкових вигод, якщо обраний вид діяльності також вимагає здійснення та обліку інших операцій;
 • операції з товарами, які не були здійснені або не могли бути здійснені на суму, визначену в бухгалтерських документах.

При виборі схеми оптимізації податкового планування необхідно дотримуватися рекомендацій:

 • господарська діяльність має бути економічно обґрунтованою та відповідати стандартам підприємницької діяльності;
 • фактичний зміст господарських операцій та організаційно-розпорядчих дій платника податків не повинен суперечити їх документальному оформленню;
 • при побудові різноманітних схем податкового планування слід уникати взаємозалежності учасників операцій;
 • при укладанні договорів необхідно контролювати ціни на товари (роботи, послуги), зазначені в операції, щоб виключити можливість судового перегляду цін податковими органами.

Кваліфікована податкова допомога

Компанія, яка займається податковими справами, надає повний спектр послуг з податкового обліку, обґрунтування схем оподаткування та зменшення виплат:

 • аналіз бухгалтерського та юридичного забезпечення компанії;
 • ідентифікація ризиків та їх оцінка;
 • розробка рекомендацій щодо впровадження фіскального планування;
 • оцінка економічної ефективності змін;
 • розробка покрокового плану впровадження методів оптимізації;
 • вибір відповідної фіскальної схеми.

Схожі записи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *